Disclaimer

Van Galen Sports

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.vangalensports.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en het opvragen daarvan via een contactformulier. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Van Galen Sports neemt alle zorgvuldigheid in acht betreffende het samenstellen van de website en betreffende informatie, echter erkent Van Galen Sports geen aansprakelijkheid en of verantwoordelijkheid betreffende virussen ondanks dat er periodiek wordt gecontroleerd.

Informatie van derden, producten en diensten
Indien men een website van derden bezoekt al dan niet via een aangeboden link via de website van Van Galen Sports is de bezoeker verantwoordelijk om te checken hoe zijn/haar gegevens worden verwerkt, de bezoeker dient de privacy verklaring van de website van de betreffende derden te raadplegen eveneens verwijzing naar social media waaronder Twitter en Facebook.
Van Galen Sports acht zich in geen enkel geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle (gevolg) schade (personen en zaak) in de ruimste zin van het woord ten gevolge van een bezoek aan een website van derden.

Informatie gebruiken
Alle rechten in de ruimste zin van het woord behoren toe aan Van Galen Sports.
Het is dan ook niet toegestaan om informatie te kopiëren, te downloaden of openbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Galen Sports.

Wijzigingen
Indien van toepassing zal Van Galen Sports wijzigingen en of aanpassingen verwerken welke aansluiten op de dan geldende wet en regelgeving.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.