Privacy verklaring

Van Galen Sports

KvK nummer: 81519524
BTW-id: NL003574955B87
Vleutenstraat 14  I  2546 EJ Den Haag

Van Galen Sports respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites, leden en zakelijke relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die U ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld conform de reglementen en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. (AVG20180525)

Verwerking van persoonsgegevens:
Van Galen Sports kan persoonsgegevens verwerken, doordat gebruik wordt gemaakt van haar diensten en of dat personen zelf gegevens hebben verstrekt al dan niet via een contact formulier op betreffende website van Van Galen Sports. De volgende (persoonlijke) persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in aansluiting op o.a het uitvoeren conform de inschrijving voor (financiële) administratie, examens , stages / opleiding en wedstrijddeelname, registratie KBN, indeling trainingen, zie verder doelstellingen.

NAW gegevens
Email adres en telefoonnummer
Geboortedatum
Geslacht
Rekening nummer(s)
Foto,s en filmpjes met herkenbare personen
Medische gegevens (gesloten informatie) waaronder lengte en gewicht ( deelname wedstrijden) en of verder noodzakelijke gezondheidsverklaring
Vastgelegd website bezoek (IP adressen)

Doelstelling benodigde gegevens op basis van de grondslagen Autoriteit Persoonsgegevens
Van Galen Sports verwerkt gegevens op basis van de eerste twee grondslagen van de criteria van de autoriteit persoonsgegevens namelijk: uitvoering van de (lidmaatschap) overeenkomst en (al dan niet verstrekt in het verleden) toestemming. Uitvoering geschiedt ten behoeve van bijvoorbeeld versturen van nieuws, afschrijven van contributie en verwerken van persoonsgegevens bij de accountant zoals facturen. Ook worden gegevens verwerkt voor bijvoorbeeld inschrijven (landelijke) examens, wedstrijden (internationaal en nationaal) stages etc.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Van Galen Sports bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 6 maanden bewaard indien er geen (lidmaatschap) overeenkomst met u tot stand komt en niet langer bewaard dan een jaar na beëindiging van een overeenkomst tussen betrokkenen en Van Galen Sports. Wel zal Van Galen Sports de naw/emailadressen bewaren voor verdere communicatie voor bijvoorbeeld een reünie al dan niet via een afmelding bericht.
Betreffende het bewaren van foto`s en filmpjes voor clubhistorie worden bewaard zonder verder niet noodzakelijke gegevens vast te leggen in een dossier. Leden hebben ten alle tijde recht om dit te wijzigen.

Publicatie
Publicatie en of het tonen van foto & filmmateriaal is ten behoeve voor onder andere sportprestatie verbetering (analyse), evaluaties, promotie, clubhistorie, jubilea, examens, website al dan niet via Facebook / Whatsapp en of andere social media eveneens het versturen van informatie van bijvoorbeeld successen naar overige leden (besloten groep en altijd in bcc). Voorafgaand zal zoveel mogelijk worden getracht een update te verstrekken per mail aan de (betreffende) leden.
Een lidmaatschap bij Van Galen Sports verleent automatisch toestemming voor publicatie betreffende bovengenoemde items. Leden kunnen ten alle tijden wijzigingen en of verzoeken doorgeven per email aan vangalensports@gmail.com

Gegevens verwerking wedstrijden, stages en examens
Voor uitvoering overeenkomst van deelname aan evenementen (waaronder wedstrijden, seminars en of cursussen) zal Van Galen Sports o.a. persoonlijke gegevens verstrekken aan desbetreffende organisatie. Enkel en alleen gegevens welke benodigd zijn voor deelname. Deze gegevens worden bij Van Galen Sports binnen 1 maand na afloop van het evenement verwijderd, tevens zal Van Galen Sports de "verwerker” attenderen op de naleving betreffende de huidige wetgeving. Inschrijving bij de Karate Bond Nederland voor een lidmaatschap geschiedt geheel op eigen initiatief door de betreffende sporter en of ouder(s). De Karate Bond Nederland heeft een zelfstandig privacy reglement (www.kbn.nl). 

Medewerkers
Lesgevers, assistenten, examinatoren, trainers, coaches en of (tijdelijke) medewerkers zullen allen handelen volgens een intern vastgestelde gedragscode welke voldoet aan de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens delen met derden
Van Galen Sports verstrekt GEEN persoonsgegevens aan derden. Indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met betreffende partij en of persoon (boekhouderaccountant) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst en of overheidsinstantie) zal Van Galen Sports de betrokken voorafgaand informeren.

Website bezoek
Op de website van Van Galen Sports worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website uitsluitend indien van toepassing. Van Galen Sports gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren indien van toepassing. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Indien men een website van derden bezoekt is de bezoeker verantwoordelijk om te checken hoe zijn/haar gegevens worden verwerkt, de bezoeker dient het privacyreglement van de website van de betreffende derden te raadplegen eveneens verwijzing naar social media waaronder Twitter en Facebook.

Cookies algemene informatie
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die verbinding legt met een website. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web omdat eerder bezochte websites de computer al kennen. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Omdat cookies gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte pagina's, verschaffen zij aan diverse bedrijven waar van toepassing informatie over populaire interessegebieden. Deze informatie wordt gebruikt om sites verder te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Het is echter mogelijk dat bij deze instelling bepaalde delen van de site niet of niet goed functioneren.

Wijziging, inzage en aanpassing van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en of te exporteren. U kunt een verzoek sturen naar vangalensports@gmail.com Van Galen Sports zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens
Van Galen Sports treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
De website van Van Galen Sports maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Nieuwe ontwikkelingen/wijzigingen privacyreglement
Van Galen Sports is een gemotiveerd en dynamische sportschool voor onderwijs, coaching en educatie waarbij ontwikkeling wordt gewaardeerd. Dat betekent dat Van Galen Sports open staat voor wijzigingen en of aanpassingen welke in een lijn kunnen worden gebracht met de dan geldende regel en wetgeving.

Vragen:
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Van Galen Sports, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op: vangalensports@gmail.com.