Home

Welkom bij Van Galen Sports!

 

 

          

       Nieuws:

COVID-19

Van Galen Sports volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM en volgt dagelijks de ontwikkelingen vanuit de overheid om efficiënt te kunnen handelen waar het gaat om beslissingen nemen. Van Galen Sports neemt dan ook de ontwikkeling van het Coronavirus zeer serieus eveneens de gezondheid van ons allemaal. De lessen en trainingen worden zodanig ingericht en voorbereid dat deelname op een zo'n goed mogelijk verantwoorde wijze kan plaatsvinden.
Indien de deelnemer van mening is dat er lichte klachten volgens de richtlijnen van de overheid en het R.I.V.M van toepassing zijn is het advies dus om niet deel te nemen aan trainingen/lessen.
Voor meer info en updates verwijzen wij U naar de website van het R.I.V.M, de overheidsinstanties , de Karate -Do Bond Nederland en het NOC/NSF

------------------------------------------------------------------------------

Van Galen Sports follows the advice and guidelines of the RIVM and follows the developments from the government on a daily basis to be able to act efficiently when it comes to making decisions. Van Galen Sports therefore takes the development of the Coronavirus very seriously, as well as the health of us all. The lessons and training courses are organized and prepared in such a way that participation can take place in the most responsible manner.If the participant is of the opinion that minor complaints apply according to the guidelines of the government and the R.I.V.M, the advice is therefore to not to participate in training / lessons.
For more information and updates we refer you to the website of the R.I.V.M, the government agencies, the Karate-Do Bond Nederland and the NOC/NSF