Algemene voorwaarden

Van Galen Sports

Vleutenstraat 14
2546 EJ Den Haag
KvK nummer: 81519524
BTW-id: NL003574955B87

Hoofdinstructeur
Manuela van Galen
M: 06 142 343 02
Email: vangalensports@gmail.com
Website: www.vangalensports.nl

Huishoudelijk reglement
* Aanwezigheid
- Minimaal 5 minuten voor aanvang van de les omgekleed in de wachtruimte.
- Bij 10 minuten na het starten van de les is er geen deelname meer mogelijk.
- Bij voortijdig verlaten van de les, vraag je toestemming aan de leraar.
* Vakanties en feestdagen
In de zomer- en kerstvakantie zijn wij gesloten, overige vakanties zie agenda.
Alle officiële feestdagen zijn wij gesloten.
* Kledingvoorschriften
Je draagt een schone Karate-Gi/sportkleding en kleed je om in de sportschool.
* Algemene lichamelijke verzorging/Hygiëne
- Zorg dat je voeten schoon zijn voor de training.
- Zorg voor korte teen- en vingernagels.
- Geen sieraden om tijdens de les.
- De haren bij de dames tijdens de les vastgebonden, bijv. in een staart.
- Geen speldjes en of klemmen/andere haar accessoires om tijdens de les.
- Het dragen van een bril/beugel andere zaken geheel op eigen risico.
* Dojo etiquette
- Omgangsvormen (zie instructies in de dojo)

Contributie
* Prijswijzigingen voorbehouden en jaarlijkse indexatie.
* U betaalt gedurende 10 maanden per jaar contributie verdeeld over 12 maanden via een automatische incasso. (zomer en kerst vakantie zijn hierin al verrekend) 
* De contributiebetaling is per de 1e van de maand en alleen mogelijk via een incassomachtiging. Het betreft een vooruitbetaling.
* De contributie gaat in na twee gratis proeflessen.
* Van Galen Sports is gemachtigd om achterstallige contributie op elk moment te incasseren.
* Indien er een achterstand is van langer dan twee maanden kan er toegang tot het volgen van de lessen worden geweigerd. Na volledige betaling kan er weer worden deelgenomen aan de lessen.
* Er vindt geen teruggave van contributie plaats.
* Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 en zal eenmalig worden afgeschreven van uw rekening middels de afgegeven machtiging bij de eerst volgende incasso opdracht.

Beëindiging lidmaatschap
Er geldt een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf de eerste dag van de maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail. Bij opzeggen anders dan hierboven vermeld, blijft de contributie verschuldigd. Indien het contributie bedrag niet geïncasseerd kan worden wordt er een incasso procedure gestart conform wettelijke bepalingen. Bij opzegging wordt uw automatische incassomachtiging stopgezet indien aan alle verplichtingen is voldaan. De sporter dient zelf het eventuele lidmaatschap bij de Karate Bond Nederland stop te zetten.

Bankgegevens Van Galen Sports
Rekeningnummer: 5661682 (ING)  
IBAN nummer: NL 45 INGB 0005 6616 82
BIC nummer: INGBNL2A                  
Incassant ID: NL11ZZZ542515400000

Schade en aansprakelijkheid

Van Galen Sports erkent geen aansprakelijkheid voor personenschade: letsel of aantasting van de gezondheid van met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade vooraf, tijdens en of na de trainingen / lessen. Deelname is geheel voor eigen rekening en risico.
Van Galen Sports erkent geen aansprakelijkheid voor zaakschade: beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
Van Galen Sports erkent geen aansprakelijkheid voor zaken en of gegevens die niet bij ons bekend zijn en of waren. Indien gewenst kunnen medische zaken welke van belang zijn persoonlijk gemeld worden bij de hoofdinstructeur, deze gegevens worden verder niet verwerkt en geldt strikte geheimhouding.

Alarm trainingslocatie (dojo)
Rekeningen betreffende het stilzetten en herstellen van een alarmmelding in de trainingslocatie is voor rekening van de betreffende persoon en of ouder(s) indien het in gang zetten van het betreffende alarm (zoals toegelicht door de sportschoolhouders) veroorzaakt wordt door die betreffende persoon. De te betalen factuur zal worden geïncasseerd bij de eerstvolgende contributie maand/termijn. Indien deze factuur niet kan worden voldaan zal een incassoprocedure worden opgestart conform wettelijke bepalingen.

Verwerking Persoonsgegevens
Via de website van Van Galen Sports kunt U onze privacy verklaring raadplegen welke is opgesteld aansluitend aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.