Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Galen Sports VOF


Van Galen Sports VOF
Vissershavenstraat 83
2583 DG Den Haag 1e Verdieping

Kamer van Koophandel 54251540
BTW nummer: 851228318B01


Hoofdinstructeur
Manuela van Galen
M: 06 142 343 02
Email: vangalensports@gmail.com
Website: www.vangalensports.nl


Huishoudelijk reglement
* Aanwezigheid
- Minimaal 5 minuten voor aanvang van de les omgekleed in de wachtruimte.
- Bij 10 minuten na het starten van de les is er geen deelname meer mogelijk.
- Bij voortijdig verlaten van de les, vraag je toestemming aan de leraar.
* Vakanties en feestdagen
In de zomer- en kerstvakantie zijn wij gesloten, overige vakanties zie agenda.
Alle officiële feestdagen zijn wij gesloten.
* Kledingvoorschriften
Je draagt een schone Karate-Gi/sportkleding en kleed je om in de sportschool.
* Algemene lichamelijke verzorging/Hygiëne
- Zorg dat je voeten schoon zijn voor de training.
- Zorg voor korte teen- en vingernagels.
- Geen sieraden om tijdens de les.
- De haren bij de dames tijdens de les vastgebonden, bijv. in een staart.
- Geen speldjes en of klemmen/andere haar accessoires om tijdens de les.
- Het dragen van een bril/beugel andere zaken geheel op eigen risico.
* Dojo etiquette
- Omgangsvormen (zie instructies in de dojo)

Contributie
* Prijswijzigingen voorbehouden en jaarlijkse indexatie.
* U betaalt gedurende 12 maanden per jaar contributie. De maanden (vakantieperiode) juli en augustus zijn al in mindering gebracht in de tarieven.
* De contributiebetaling is per de 1e van de maand en alleen mogelijk via een incassomachtiging. Het betreft een vooruitbetaling.
* De contributie gaat in na twee gratis proeflessen.
* Van Galen Sports is gemachtigd om achterstallige contributie op elk moment te incasseren.
* Indien er een achterstand is van langer dan twee maanden kan er toegang tot het volgen van de lessen worden geweigerd. Na volledige betaling kan er weer worden deelgenomen aan de lessen.
* Er vindt geen teruggave van contributie plaats.
* Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en zal eenmalig worden afgeschreven van uw rekening middels de afgegeven machtiging bij de eerst volgende incasso opdracht.

Beëindiging lidmaatschap
Er geldt een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf de eerste dag van de maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail. Bij opzeggen anders dan hierboven vermeld, blijft de contributie verschuldigd. Bij opzegging wordt uw automatische incassomachtiging stopgezet indien aan alle verplichtingen is voldaan.

Bankgegevens Van Galen Sports
Rekeningnummer: 5661682 (ING)  
IBAN nummer: NL 45 INGB 0005 6616 82
BIC nummer: INGBNL2A                  
Incassant ID: NL11ZZZ542515400000

Schade en aansprakelijkheid
Van Galen Sports erkent geen aansprakelijkheid voor personenschade: letsel of aantasting van de gezondheid van met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Van Galen Sports erkent geen aansprakelijkheid voor zaakschade: beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Van Galen Sports erkent geen aansprakelijkheid voor zaken en of gegevens die niet bij ons bekend zijn en of waren.

Verwerking Persoonsgegevens
Via de website van Van Galen Sports kunt U onze privacy verklaring raadplegen welke is opgesteld aansluitend aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Algemene voorwaarden Van Galen Sports @ 2018